Informacje dotyczące badania DaLi „Dane. Niemcy. Digitalizacja.“

Każdy z nas ma codziennie do czynienia z danymi i informacjami.
W przyszłości będą one miały coraz większe znaczenie.
Jednak jak łatwo lub jak trudno przychodzi nam codzienne przetwarzanie danych oraz informacji i dlaczego tak się dzieje?
Jak rozwijają się te umiejętności? – Celem badania DaLi, w ramach którego ankietujemy 11 tysięcy osób w całych Niemczech, jest odpowiedzenie na te pytania. Zachęcamy również Pana(-ią) do wzięcia udziału w badaniu DaLi.

Włącz film na temat badania DaLi.

Illustration Standansicht
Video abspielen


Prosimy o podanie dogodnego terminu rozmowy oraz swojego numeru telefonu. Hasło do zgłoszenia online znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, który przesłaliśmy pocztą.

Pytania i odpowiedzi

Przedmiotem badania DaLi są umiejętności obchodzenia się z danymi i kompetencje cyfrowe osób mieszkających na terenie całych Niemiec.
Jak łatwo lub jak trudno przychodzi nam codzienne przetwarzanie danych oraz informacji? Jakie są tego powody? Jak rozwijają się te umiejętności? Celem badania DaLi jest udzielenie odpowiedzi na te pytania. Ponadto tematem badania jest także postawa społeczeństwa wobec zagadnień związanych z dygitalizacją i danymi lub możliwości, jakie oferuje szkoła / miejsce pracy, pod kątem obchodzenia się z informacjami.

Ankieta jest przeznaczona dla

  • dzieci i młodzieży od 10 do 15 roku życia oraz jednego z rodziców
  • dorosłych między 16 a 69 rokiem życia

Wszystkie osoby, które poprosiliśmy o udział w naszej ankiecie, zostały losowo wybrane i poinformowane o badaniu za pomocą poczty elektronicznej.

Ankieta zostanie przeprowadzona w formie osobistej rozmowy w miejscu Pana(-i) zamieszkania. Uczestnicy badania DaLi opracowują przez ok. godzinę różnorodne zadania bliskie codziennemu życiu na laptopie, który zostanie przez nas przyniesiony. Zadamy również kilka pytań, np. na temat korzystania z mediów cyfrowych.

Dzięki Pana(-i) wsparciu możemy uzyskać wiarygodny obraz umiejętności obchodzenia się z danymi i kompetencji cyfrowych osób mieszkających w Niemczech. Po zakończeniu rozmowy prześlemy w podziękowaniu 50 euro.
Badanie DaLi to badanie naukowe przeprowadzane w Bonn wspólnie przez Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) w Bambergu oraz Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas) w Bonn.

Po zakończeniu ankiety zebrane dane będą przechowywane anonimowo.
Odpowiedzi zostaną oddzielone od imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu. Gwarantujemy, że analiza wszystkich informacji, które będą wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych, odbędzie się bez podawania imienia i nazwiska oraz adresu. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć tutaj.


Prosimy o podanie dogodnego terminu rozmowy oraz swojego numeru telefonu. Hasło do zgłoszenia online znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, który przesłaliśmy pocztą.

Dokumenty dotyczące badania do pobrania

Pismo

Ochrona danych

Ulotka na temat badania

LifBi
BMBF-Logo Gefoerdert vom BMBF
DE Finanziert von der Europäischen Union

Durchgeführt von

infas Logo

infas Institut für angewandte
Sozialwissenschaft GmbH

Postfach 240101
53154 Bonn
Tel. 0800 6647436

www.dali.infas.de